sqp89549

@sqp89549

active 1 month, 3 weeks ago

Base

Company Name

sqp89549

Short Description

Ottawa

Long Description

Giấc mơ tử thi và những con số

Chết đó chính là sự chấm dứt cuộc đời của một đời người cũng như các sinh vật hay đó chính là sự ngừng lại cuộc sống và hoạt động sống. Còn tử thi đó chính là phần cơ thể của sinh vật đã chết hoàn toàn. Như chúng ta cũng đã biết đó có nghĩa tương đương với những tử thi nhưng thường chỉ được dùng cho con người như một thuật ngữ trong ngành y học.